Το ανθρώπινο σώμα είναι ιερό, Ορθόδοξη ομιλία.

Το ανθρώπινο σώμα είναι ιερό, η Ορθόδοξη άποψη.

Το ανθρώπινο σώμα είναι ιερό. Σύμφωνα με τους πατέρες ο άνθρωπος είναι μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Οι αμαρτίες που γίνονται στο σώμα μας έχουν άμεση επ...


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!