Από το ημερολόγιο ενός ασκητή… Το Ευαγγέλιο είναι το στόμα του Χριστού.

Το Ευαγγέλιο είναι το στόμα του Χριστού. Κάθε λέξη του Σωτήρα είναι μια λέξη αγάπη, ταπεινότητα, λιτότητα.

Αυτό το πνεύμα ταπεινότητας, με το οποίο ο Σωτήρας μας μιλάει, δεν μας φαίνεται συχνά, επομένως το Ευαγγέλιο είναι μερικές φορές ακατανόητο, μερικές φορές δεν μας αγγίζει.

Αλλά το Πνεύμα του Ευαγγελίου γίνεται αντιληπτό και αποκαλύπτεται από τον Σταυρό του Χριστού.

Εάν βλέπουμε ότι όπου κι αν είναι ο Χριστός, ανεξάρτητα από το τι λέει, το λέει από τον Σταυρό, τότε το Πνεύμα του Ευαγγελίου μας αποκαλύπτεται, το Πνεύμα της ταπεινότητας, της ευγένειας, της απεριόριστης αγάπης του Κυρίου για μας αμαρτωλούς.

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΣΚΗΤΗ


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!