Το πρωτεύον είναι η φιλία μας μαζί Του και όχι η λύση των προβλημάτων που μας απασχολούν

Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Γιάγκου

«Ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», ὁμολογοῦμε σὲ κάθε θεία Λειτουργία.

Τοῦ ἐμπιστευόμαστε τὰ πάντα.

Δὲν ἀνησυχοῦμε γιὰ τὸ πῶς καὶ τὸ πότε θὰ τακτοποιηθοῦν οἱ ὑποθέσεις μας.

Τὸ πρωτεῦον εἶναι ἡ φιλία μας μαζί Του καὶ ὄχι ἡ λύση τῶν προβλημάτων ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν.

Εἴμαστε πεπεισμένοι πὼς ἀκόμα καὶ οἱ δοκιμασίες, οἱ ἀδικίες καὶ οἱ ἀναποδιὲς ποὺ μᾶς συμβαίνουν θὰ ἔχουν ἀγαθὸ τέλος.

Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φίλος μας καὶ γνωρίζουμε ὅτι «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»

Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Γιάγκου
Θεραπεύεται τὸ ἄγχος;


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!