Τό τελευταίο όπλο του σατανά

Ο Χριστόφορος ο Καλύβας, ένας επιστήθιος φίλος μου, σπουδαία φυσιογνωμία, ιστορική φυσιογνωμία, μου έλεγε πρό ετών που συζητούσαμε· 

“Ρέ Αυγουστίνε, δεν κατάλαβες τι θα γίνη;

Ο σατανάς θα μετεχειρίσθη όλα τα μέσα για να διαλύση την Εκκλησία.

Θα μεταχειριστή εις τους έσχατους καιρούς και ένα τελευταίο όπλο.

Θά ντύση παπάδες και δεσποτάδες πρόσωπα της εξουσίας του· θα τους φορέση εγκόλπια και θα τους δώση πατερίτσες. Και διά μέσου αυτών των αρχιερέων θα διαλύση την Εκκλησία”. 

Ο σατανάς θα εμφανισθή με ράσα, με άμφια, με πατερίτσες και μπαστούνες!

Επισκόπου Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη 

“Οι Χριστιανοί στους εσχάτους καιρούς


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!