Υπακοή και υποταγή στους πνευματικούς πατέρες

«Να υπακούτε και να υποτάσσεσθε στους

πνευματικούς πατέρες και προεστούς σας.

Διότι αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας,

επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό για σας».

(Εβρ. ιγ΄17)

«Μη δέχεσαι κατηγορίες κατά του πνευματικού

σου πατέρα, μήτε να διευκολύνεις εκείνον που

τον προσβάλλει, για να μην οργιστεί ο Κύριος

για τα έργα σου και σε αποκόψει από τη χώρα

της ζωής».

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, 400 Κεφάλαια περί Αγάπης, ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Β’, 54


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!