Υπάρχει μία απλή απάντηση στο ερώτημά σου πως θα σωθείς

Δεν μπορείς να δαμάσης κανένα πάθος, καμία αμαρτία χωρίς τη βοήθεια του Χριστού, του Σωτήρος σου.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ήλθε στον κόσμο, έπαθε, σταυρώθηκε, ανέστη εκ νεκρών: για να μας βοηθή σε όλα, για να μας γλιτώνη από την αμαρτία, για να μας σώζη από τη βία των παθών, για να μας καθαρίζη από τους ρύπους του κακού και να μας ενισχύη, με το Άγιο Πνεύμα του, να κάνουμε το καλό. Ρωτάς τον εαυτό σου πώς θα σωθής όταν συναντάς την αμαρτία σε κάθε βήμα σου, όταν πέφτης θύμα της κάθε στιγμή; Υπάρχει μία απλή απάντησις στο ερώτημά σου. Σε κάθε σου βήμα, σε κάθε στιγμή, να επικαλήσαι τον Σωτήρα σου, να θυμάσαι τον Σωτήρα σου και έτσι θα σώζης και τον εαυτό σου και τους άλλους.

Αν έπεσες, ας σηκωθής και θα είσαι πλέον σωσμένος. Είσαι αμαρτωλός, πέφτεις συνεχώς. Μάθε να σηκώνεσαι από τις πτώσεις σου. Μη παραλείπεις αυτή τη σωτήριο μέθοδο. Λέγε τον Πεντηκοστό Ψαλμό «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου», που τον ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα στον Προφητάνακτα Δαυΐδ. Λέγε τον με πίστι και πεποίθησι, με ταπεινή και συντετριμμένη καρδιά. Ο Κύριος, βλέποντας την ειλικρινή σου μετάνοια, εκφρασμένη με τα λόγια του Δαυΐδ, τα τόσο κατανυκτικά, θα σου αποκριθεί με το μέγα του έλεος, θα σε συγχωρήση, θα σου ειρηνεύση και θα σου χαροποιήση την καρδιά. Το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή είναι η αμοιβαία αγάπη και το να μην κατακρίνουμε τον πλησίον μας, αλλά μονάχα τον εαυτό μας.

Ο καθένας οφείλει να απολογηθή για τον εαυτό του στον Θεό. Κύτταξε και συ τον εαυτό σου και κρατήσου μακριά από την κατάκρισή των άλλων.

Η εν Χριστώ ζωή μου – Αγ. Ιωάννου της Κροστάνδης, εκδόσεις Παπαδημητρίου, σελ. 121


Μην αμελήσετε να κάνετε Μου αρέσει! στη νέα μας σελίδα στο facebook!
Ευχαριστούμε πολύ!